Mate doma šteniatko?..ako ďalej?…

Naša “šteniatkovská” príručka Vám uľahčí prvé kroky s Vaším novým miláčikom.
U novopečených majiteľov psíkov je často otvorených veľa otázok ohľadne vývoja, výchovy, výživy a zdravia.
• Ktoré očkovania sú potrebné?
• Od akého veku začať s výchovou?
• Ako naučím môjho psa „chodiť na toaletu“?
• Ako mu zabezpečím správnu výživu?
• Vplyvy okolia
• Socializácia šteniatka

Tieto a veľa ďalších otázok zodpovieme v nasledujúcich riadkoch:
Ak ste už aj nejaké šteniatko vychovali, nemali by ste ho porovnávať s jeho predchodcom. Čo sa on poľahky naučil, nemusí sa jeho nástupcovi hneď podariť. Okrem toho, by sme každému psovi mali dopriať jeho vlastnú identitu. Ak ste si zaobstarali šteniatko u zodpovedného chovateľa alebo z jedného z útulkov, znamená to, že je staršie ako 8 týždňov, je odčervené a má za sebou prvú vakcináciu. Šteniatko má tiež za sebou stretnutie zo svojimi súrodencami a prvé životné skúsenosti. Tomu sa hovorí základná socializácia. Tá okrem iného zahŕňa prvé skúsenosti s inými psami, ľuďmi, ostatnými zvieratami a celkove s cudzím prostredím. Zmena jeho dôverného prostredia, oddelenie od mamy a súrodencov je pre každé šteniatko veľmi náročné, doprajte mu preto aspoň prvých pár dní veľa pokoja.

TIP: Vyberte si šteniatko a vyzdvihnite si ho dopoludnia – tak má celý deň čas zvyknúť si na nové okolie a na Vás, a nemá pred sebou noc strávenú v žiali a osamelosti. Prichystajte mu miesto, kde je teplo a bez prievanu, kde sa môže schúliť, keď sa unaví. Toto miesto musia rešpektovať všetci členovia rodiny. Petshopy dnes ponúkajú široký sortiment psích košov pre všetky rasy v rôznych prevedeniach. Dbajte na to, aby mal správnu veľkosť a v prípade ušpinenia sa dal ľahko vyčistiť. Stará deka, či špeciálna psia podložka je ideálna na vystlatie takéhoto koša. V prvých dňoch obmedzte veľkú námahu a zabezpečte len primeraný pohyb. Nepreceňujete schopnosti Vášho šteniatka a snažte sa obmedziť jeho pohyb po schodoch. Kosti a kĺby sú pri tom nadmieru namáhané. 8-týždňové šteniatko je porovnateľné s malým dieťaťom. Ak mu doprajete málo oddychu je šteniatko a neskôr aj dospelý pes hektický a nervózny.

TIP: Ak Vaše nové šteniatko v prvých dňoch a nociach žiali, vložte mu jednoducho do koša starý budík. Tikanie mu pripomenie tlkot srdca jeho mamy. Deka, ktorá nesie pach jeho mamy a súrodencov, pôsobí na šteniatko tiež veľmi ukľudňujúco. Oddychovať ho treba tiež naučiť. Privykajte Vášho psa od začiatku na prestávky. Tak aj neskôr nebude ustavične „pod prúdom“. Informujete sa u chovateľa na denný rytmus psíka (časy kŕmenia, prestávky, čas zábavy) a len pomaly ho prestavujte na Vaše podmienky.

Vakcinácia a odčervenie

Ktoré očkovania sú potrebné? Prvej imunitnej ochrany sa šteniatku dostáva z materského mlieka, odborníci ho nazývajú kolostrum. Následne mu zodpovedný chovateľ zabezpečí základné očkovanie. Očkovací preukaz, ktorý Vám so šteniatkom poskytne chovateľ, obsahuje všetky očkovania, ktoré šteniatko absolvovalo do času, kým ste si ho nevyzdvihli vy. Všetky následné očkovania závisia len od Vašej zodpovednosti a začínajú od 12 týždňa života šteniatka. K tomu si treba dohodnúť termín s Vaším zverolekárom. Ktoré ďalšie očkovania Vy resp. Váš zverolekár považujete za potrebné, závisí od prostredia v ktorom Vy a Vaše šteniatko žijete a od Vášho celkového postoja k očkovaniu. Čím viac Váš pes príde do kontaktu s inými psami, či na výstavách alebo na cvičisku, tým je vakcinácia dôležitejšia. Očkovanie proti besnote nasleduje spravidla 4 týždne po druhom očkovaní. Odčervenie je zvlášť dôležité v prípade, že Vaše šteniatko prichádza do styku s exkrementami iných zvierat. Vakcinácia Vášho šteniatka je na Vašej zodpovednosti!

Výchova

Od akého veku môžem začať s výchovou? Vašou úlohou je v budúcnosti pokračovať vo výchove šteniatka namiesto jeho matky a súrodencov. K tomu patrí ukázať mu čo je dovolené a čo nie, ukázať mu hranice a objasniť mu jeho postavenie v rodine. Keď šteňa, aj keď je ešte také nežne a zraniteľné, prekročí hranice dovoleného, musíme mu to dať jasne najavo. Hoci sa nám teraz zdá ešte veselé, keď sa psík zahryzne do nohavice a nechce pustiť, ako 6. či 8. mesačný nepochopí, prečo toto skôr mohol robiť a všetci sa smiali a teraz je za to potrestaný. Buďte jednoducho od začiatku dôsledný a pes sa rýchlo naučí, čo sa môže a čo nie a nemäťte ho zmenou pravidiel, čo ho koniec-koncov len zneisťuje a nechá pochybovať o Vašej autorite a suverenite. Čím skôr začnete korigovať neželané správanie Vášho psa, tým menší bude musieť byť Váš vplyv neskôr a tým istejšie a spokojnejšie sa bude cítiť Váš pes. Váš pes totiž očakáva, že od Vás dostane pocit istoty ako od vodcu svorky. Žiadny pes nie je zlý od prírody, ale chce sa nám zapáčiť. Naučte ho preto pochopiť, čo od neho požadujete, nie však slovami, tým nerozumie. Najlepšie sa to naučí prostredníctvom pochvaly, teda pozitívnou motiváciou. Priveďte psíka svojou nápaditosťou k tomu, aby urobil čo od neho očakávate a výdatne ho za to pochváľte. Vždy to rád zopakuje. Pri zaobchádzaní s Vaším psom musíte mať hlavu všade, lebo vo Vašej „svorke“ ste vy ten, čo musí myslieť na všetko. Skúste zistiť, prečo Váš pes prejavuje určité správanie. Vy musíte vždy zvládnuť každú situáciu, vžiť sa do kože Vášho psa a porozumieť jeho myšlienkam. A vy musíte včas rozpoznať a odvrátiť nebezpečenstvá a možné konflikty. Zachovajte vždy pokoj, lebo v strese, či panike pes ničomu nerozumie a nechce sa učiť.

TIP: Ako odmenu môžete použiť samozrejme klasické psie keksy, niektoré psy majú radi, keď ich pohladíte a iné zase preferujú ako odmenu hračku…

Čistotnosť psa

Ako naučím môjho psa „chodiť na toaletu“?
Pre mnohých majiteľov psov je veľkým problémom naučiť psa čistotnosti. Od začiatku veľmi pozorne sledujte Vaše šteniatko a zakrátko spozorujete určité znaky, ktorými dáva najavo, že chce urobiť potrebu. Najčastejšie to býva ráno hneď po zobudení. Šteniatko ňuchá okolo seba, točí sa v kruhu a snaží nájsť vhodné miesto na vykonanie potreby. Ťažšie je rozpoznať znamenia určujúce vykonanie malej potreby. Ale predsa sa po nejakých skúsenostiach ukážu. Keď šteniatka dávajú najavo takéto znaky, vezmite ich na ruky a odneste na miesto, ktoré je na to určené. Majte strpenie, nové miesto musí byť najprv preskúmané a často je také zaujímavé, že šteňa úplne zabudne, čo tam vlastne robí…. Zachovajte pokoj a trénujte zhovievavosť. Raz bude to nutkanie z vnútra silnejšie než zvedavosť a potreba bude vykonaná. Pochváľte Vaše šteniatko ako keby vykonalo zázrak! Keď sa toto zopakuje niekoľkokrát, naučí sa malý psík, čo treba na tomto mieste robiť.

TIP: Keďže pes svoju „spálňu“ nikdy neznečistí, dáva zmysel ukladať ho do košíka, z ktorého nedokáže sám vyliezť. Keď bude mať potrebu, ohlási sa zavýjaním. A tak budete mať vždy možnosť priniesť ho na určené miesto a potom ho samozrejme dôrazne pochváliť. Napokon bude už sám požadovať, aby ste ho pustili a on mohol dobehnúť, kam potrebuje. Ak sa predsa stane nehoda, neostáva Vám nič iné ako mláčku vyčistiť a zápach dokonale odstrániť, aby sa nestalo, že bude znova na tom istom mieste vykonaná potreba. Dodatočné neskoršie pokarhanie neprinesie nič, lebo pes si už takéto malé zlyhanie nedá do súvisu s trestom. Ak psa odhalíte, hneď treba mu dať najavo, že „toto“ nie je vítané. Osvedčilo sa vychovávať šteniatko podobne, ako by ho vychovávala jeho matka. Ona nebije svoje šteniatka, ale zavýja, kňučí, alebo jemne zahryzne do ňufáčika. Ku ktorej metóde sa v akej situácii uchýliť, závisí od typu. Pre niektorého psa sa zrúti svet už pri hlasnom slove, iné potrebujú „jednu po nose“, tak ako by to urobila aj psia matka pri výchove svojich mladých. V žiadnom prípade nestrkajte nos šteniatka do jeho mláčky, ani jeho matka by to nespravila, aj tak by nerozumelo čo tým chcete demonštrovať… Iba by z Vás dostalo väčší strach, lebo by nerozumelo Vášmu správaniu a to sa nesmie v žiadnom prípade stať! Radšej vysvetlite psíkovi, že čo sa smie vonku, nesmie sa vnútri. S potrebnou dávkou dôslednosti a vytrvalosti sa naučí každý pes vykonávať svoje potreby na miestach na to určených. Ideálne je ak dáte veciam mená a psovi vysvetlíte čo od neho chcete. Má to ten význam, že dospelý pes bude vedieť vykonať potrebu na Váš rozkaz, čo môže Váš spoločný bežný deň veľmi odľahčiť. Ukážte Vášmu psovi v pravidelných odstupoch vždy niečo nové. Mladý pes by mal do 16 . týždňa neustále a čo možno najviac spoznávať a učiť sa, aby mohol v neskoršom veku pokojne a uvoľnene reagovať na neznáme podnety a situácie

TIP: Po spaní a po každom jedle „musí“ každý pes. Odneste ho rovno na miesto, kde má vykonať potrebu a akonáhle to zariadi vychváľte ho do neba… Takýmto spôsobom to s čistotnosťou klapne určite v rekordne krátkom čase.

Výživa

Ako mu zabezpečím správnu výživu? Presne tak ako u ľudí tak aj pre psov platí, že správna výživa je predpokladom zdravého organizmu. V prvých 3-4 týždňoch sa mu dostáva výlučne materské mlieko. V materskom mlieku dostane šteniatko všetky životne dôležité výživné latky a je teda o jeho výživu najlepšie postarané. Dokonca prvá „vakcína“ je podávaná v materskom mlieku, keďže látky v ňom obsiahnuté posilňujú dokonale imunitný systém. Po prvom mesiaci už materské mlieko nepostačuje na pokrytie výživových potrieb šteniatka. Hlavne energetické látky a vápnik už nie sú v materskom mlieku v dostatočnom množstve. Vtedy začína chovateľ presne ako matka príroda prechod na tuhú stravu. Zloženie takejto stravy je veľmi dôležité pre vývoj šteniatka, keďže stavba jeho tela ešte nie je celkom dokončená. Rozhodujúce pre zdravú vývojovú fázu je teda kvalita a zloženie proteínov, tukov, uhľohydrátov, vitamínov a minerálnych látok. Pevná strava by mala čo možno najvernejšie pripomínať korisť ako vo voľnej prírode. Kŕmenie čistým mäsom je úplne nesprávne, lebo rastlinná vláknina z vnútorností ulovenej koristi je tiež dôležitá zložka potravy psa. Ktoré krmivo je teda najvhodnejšie pre Vášho psa cca od 4.týždňa, závisí od rôznych faktorov. A tak sú okrem rasy dôležité rýchlosť rastu, hustota srsti či temperament rozhodujúce ukazovatele. Chovateľ pozná Vaše šteniatko a aj jeho rodičov preto vie celkom presne určiť aká vysoká je spotreba jeho energie.

TIP: Mladé, rastúce psy majú zvlášť vysoké nároky na kvalitu stravy. Preto by sme mali v každom prípade siahnuť po krmive, ktorého druhy sú určené pre rôzny vek psa, či ako šteniatka, dospievajúceho, alebo dospelého psa Odporúčané kŕmne dávky v tabuľkách, ktoré sa členia podľa veku a rasy, nám sprostredkúvajú len približné hodnoty, ale nezohľadňujú individuálne potreby psa. Preto na tomto mieste upustíme od konkrétneho vyobrazenia. “Kŕmenie mäsom rozhodne nie je postačujúce“

Vplyvy okolia

„Najdôležitejšie je psa nepreťažovať.“ Ak bývate na vidieku, choďte s ním do mesta – ak bývate v meste choďte s ním do lesa. Trénujte chôdzu na hladkých podlahách z rôznych materiálov. Choďte napríklad na vlakovú stanicu, alebo do nákupného centra (je to veľmi dôležité pre psy, ktoré budú neskôr vystavované na výstavách). Nechajte cudzích ľudí prezrieť si chrup Vášho šteniatka, to je tiež dôležité na výstavách či u zverolekára. Postavte veľkého psa sem-tam na stôl, alebo ho kúsok poneste. Zblížte ho s cudzími ľuďmi – malými, tučnými, chudými, starými a mladými. Mal by spoznať detské kočíky, invalidné vozíky, motorky či výťahy, prostriedky verejnej dopravy, ale aj iné zvieratá. Choďte s ním občas, aj keď sa musíte premáhať, na prechádzku v zlom počasí, alebo v noci, precvičte si s ním plávanie v jazere.

TIP: Ak Váš pes z neistoty a strachu kňučí, alebo zavíja nekričte na neho a v žiadnom prípade ho nehrešte. Považoval by to za Vaše spolukňučanie a myslel by si, že jeho správanie je podľa Vás v poriadku. Odveďte jeho pozornosť keksami, hračkou, alebo za pomoci iného člena rodiny, či svorky a pokračujete v cvičení. Držte svojho psa pri takýchto cvičeniach vždy na vodítku, lebo len tak ho máte pri nečakaných reakciách pod kontrolou. Vodítko ako také znázorňuje prepojenie Vás a Vašho psa a dáva mu istotu. V nových situáciách by ste mali byť pre Vášho psa zvlášť pokojným a suverénnym príkladom, lebo sa v nich veľmi silno orientuje podľa vodcu svorky a to ste v tomto prípade Vy. Správajte sa uvoľnene a samozrejme psovi vždy dajte na vedomie, že sa niet čoho obávať.
Socializácia šteniatka
Od správania sa šteniatka k ľuďom prejdime teraz k vnútornému správaniu sa psa. Jeho základy sú položené už od jeho matky a súrodencov a musia sa ďalej rozvíjať. Preskúmajte pomaly spolu s ním okolie zoznámte ho s ostatnými členmi domácnosti ako je mačka, škrečok, papagáj. Teraz sa učí veľmi rýchlo, a hneď pochopí, že ostatné zvieratá nie sú jeho hračky. Zistite si u chovateľa Vášho šteniatka adresy majiteľov jeho súrodencov a zorganizujte stretnutie. Je zaujímavé porovnávať, aké rozdiely vo vývoji súrodencov nastali. Ak je pes už pod ochranou vakcíny, mali by ste posilniť jeho kontakt s ostatnými členmi jeho druhu, musí sa ďalej učiť, ako sa majú psy medzi sebou správať a ako sa pri tom prejavovať. Na to sú veľmi dobré tzv. psie škôlky, ktoré pracujú pod rôznymi kynologickými zväzmi a psími cvičiskami. Zväčša sú tu tiež kvalifikovaní výcvikári, pod ktorých vedením sa šteniatka cvičia. Avšak určitý čas tieto zariadenia len pozorujte a až potom sa rozhodnite, či aj Vaše šteniatko by sa malo stať členom. Ak vo Vašom okolí nie je takáto možnosť, zastavte sa na blízkej lúke a zistite kedy a ako často sem chodia iné psy a zorganizujte si vlastné stretnutie šteniatok.

TIP: Psia škôlka má len vtedy význam, ak v nej prebieha výcvik zodpovedajúci veku a tiež temperamentu prítomných šteniatok. Pozitívna socializácia prebieha len vtedy ak pracujeme s chápaním psa a so schopnosťou vcítiť sa do neho. Mladšie psy sa od starších učia, ako sa majú správať. Šikanu treba samozrejme okamžite znemožniť. Kontakt dospelých psov rovnakého pohlavia primerane s opatrnosťou budovať. Tu je v každom prípade potrebná prítomnosť skúseného výcvikára, ktorý rozpozná eventuálnu eskaláciu, alebo agresiu a včas jej účinne zabrániť. Pretrváva názor, že mladí psy si ochranu šteniatok vychutnávajú, to však platí len u psov jednej svorky, nie medzi cudzími psami. Výchovné metódy medzi psami na nás môžu pôsobiť dosť drsne, ale každý pes sa musí naučiť, že jeho prítomnosť nemusí iný pes strpieť a už vôbec nebude ochotný sa s ním hrať. Preto nechajte dôjsť k takémuto kontaktu s inými psami, ktorých majitelia nemajú námietky a nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Je veľa psov, ktorí jednoducho šteniatka neznášajú a cítia sa obťažovaní ich neposedným správaním. Postarajte sa preto, aby Váš nezbedník nechal takéhoto mrmloša na pokoji. Tak sa Váš pes naučí, že nie s každým z jeho druhu môže byť kamarát a ušetrí si tak nejeden nepríjemný stret. Trénujte ohľaduplnosť, čo vy viete, možno aj z Vášho nezbedníka sa jedného dňa stane taký mrmloš.

TIP: Nenechajte Vášho psa prísť do kontaktu hociktorým iným psom na ulici, ale opýtajte sa vždy majiteľa, či nemá námietky. Ak je druhý pes priateľský, nechajte oboch nech sa pohrajú, ale bez vodítok, to by mohlo viesť k zamotaniu sa psov. Váš pes sa tiež naučí, že keď je na vodítku má ísť disciplinovane a nie sa kol-dokola krútiť. Okrem vychovaných psov žiaľ existujú aj psy, ktoré nie sú socializované. Tieto na stret s inými psami reagujú dosť podráždene. Vo väčšine prípadov nie je zlé správanie psa spojené s rasou, ale skoro vždy je to hlúposť, nerozum a zanedbanie výchovy majiteľa. Je dôležité, aby mal Váš pes kontakt s inými psami, ale nie s každým a za každú cenu. Zodpovedne sa rozhodnite, s ktorým psom povolíte Vášmu psovi stretnutie a s ktorým nie.